Gemeente

image Vanaf 1 januari 2015 valt de jeugdhulpverlening (inclusief de Jeugd GGZ waar alle psychologische behandelingen van kinderen onder vallen) voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, onder de nieuwe Jeugdwet.

Dit betekent dat de gemeente waar uw kind is ingeschreven, verantwoordelijk zal zijn voor de bekostiging. De Jeugd GGZ zit namelijk niet meer in het pakket van de zorgverzekering en u kunt uw kind hier ook niet meer voor verzekeren.

Hierdoor zullen de benodigde persoonsgegevens van uw kind (naam, geboorte datum en postcode) en gegevens die nodig zijn voor de bekostiging (soort traject/behandeling, kosten behandeling) overgedragen moeten worden aan de desbetreffende gemeente.

PassPect heeft met 16 andere partijen een samenwerkingsverband opgericht onder de naam I-Nova Zorg. Vanaf 1 juli 2022 is deze co÷peratie een gegunde aanbieder in de Achterhoek voor ambulante spoedhulp, jeugdhulp, WMO en wonen. Deze co÷peratie heeft een contract met de volgende gemeenten:
  • Oost Gelre
  • Winterswijk
  • Aalten
  • Berkelland
  • Doetinchem
  • Montferland
  • Bronckhorst


image