Betalingsvoorwaarden

image Hoewel wij erop vertrouwen dat de betaling vlot verloopt, gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
  • Betaling van de nota's dienen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Een nota mag in onderling overleg in termijnen worden betaald, hiervoor worden wel extra kosten in rekening gebracht.
  • Mocht na een maand niet tot betaling zijn overgegaan, dan volgt een eerste herinnering.
  • Mocht binnen 14 dagen na deze herinnering nog niet tot betaling zijn overgegaan, dan volgt een tweede herinnering. Hiervoor worden €5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
  • Voor een derde herinnering, wederom na 14 dagen worden €10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
  • Wordt vervolgens niet tot betaling overgegaan dan zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  • Bij betalingsachterstand zijn wij gerechtigd, tenzij de behandeling zich hiertegen verzet, verdere behandeling op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.


image