Zorgverzekeraar

image Hoe u in aanmerking wilt komen voor vergoeding hangt af hoe u bent verzekerd bij de zorgverzekeraar. We hebben de meest voorkomende situaties opgenomen in onderstaand overzicht waarin u de informatie kunt vinden die van toepassing is op uw situatie.

Wanneer u na het lezen van de informatie nog vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt dan vragen naar Willie of Marianne Brijan.

Kosten en vergoeding 2021

Per 1 januari 2015 heeft PassPect geen contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Dit houdt in dat we spreken van niet-gecontracteerde zorg.

Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen. U heeft (bij sommige verzekeraars nog) een verwijzing nodig van uw huisarts voor de GBGGZ.

Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis

 • Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal zon 60 tot 75%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis. Hierbij is de vergoeding lager.
 • Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van de kosten. In de regel is deze per maand iets duurder. Zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl.
Wij raden u echter aan om zowel bij een naturapolis en bij een restitutiepolis te informeren bij uw zorgverzekeraar hoeveel vergoeding u krijgt.

Bij jongeren en volwassenen boven de 18 jaar moet u rekening houden dat bij elke vergoeding vanuit de zorgverzekeraar eerst het verplichte eigen risico zelf betaald moet worden.

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding

De term eerstelijns psychologische zorg is vervangen door Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ).
 • U heeft een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist zoals een kinderarts voor GBGGZ.
 • De datum op de verwijsbrief dient vr het eerste consult bij ons te liggen.
 • In de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose.
 • U heeft (bij sommige verzekeraars nog) een verwijzing nodig van uw huisarts voor de GBGGZ.
 • Op de verwijsbrief moet de naam van de huisarts staan en zijn/haar AGB code. Dit is niet nodig bij een OVP consult of bij de consulten die vanuit de alternatieve zorg vergoed worden.
Na een intake procedure, stelt de psycholoog de definitieve DSM-diagnose en wordt er een passend zorgzwaartepakket (behandeltraject) gekozen.

In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt.
Er zijn vier prestaties in de basis-ggz:
 • basis-ggz kort
 • basis-ggz middel
 • basis-ggz intensief
 • basis-ggz chronisch
Uw psycholoog deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij n van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die uw aanbieder stelt. Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt (binnen twee sessie), op dat moment spreken we van een onvolledig behandeltraject prestatie.

Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die uw ggz-aanbieder heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.

Let op: basis-ggz zorg valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met uw eigen risico.

NZa-tarief prestaties 2021 (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

PrestatieErnstGem. tijdsduurTarief
Kort Lichte DSM Stoornissen 295 min € 522,13
Middel Matige DSM stoornissen 495 min € 885,01
Intensief Ernstige DSM stoornissen 750 min € 1.434,96
Chronisch Instabiele of stabiele chronische problematiek   € 1.380,49
Onvolledig behandeltraject Consultatie, terugverwijzing of onvolledig behandeltraject   € 341,98


De facturering van de behandeling wordt achteraf gedaan, dus als de behandeling is afgerond, of na 365 dagen. U ontvangt middels post de nota, die u zelf dient te betalen. Deze nota dient u daarna in bij uw zorgverzekeraar, die het in uw polis vastgelegde percentage vergoedt aan u.

U wordt geadviseerd om vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding, zodat u weet waar u aan toe bent.

Bij jongeren en volwassenen boven de 18 jaar moet u rekening houden dat bij elke vergoeding vanuit de zorgverzekeraar eerst het verplichte eigen risico zelf betaald moet worden.

De zorgverzekeraar zal uw eigen risico verrekenen met de nota. In 2021 is het basis eigen risico vastgesteld op € 385,-.

n.b. Vanaf 2016 hoeven clinten die de zorg zelf betalen (dus middels een onverzekerd product: OVP) geen verwijsbrief meer te hebben van hun huisarts.

Directe en indirecte tijdsbesteding

Naast de gesprekken (directe tijd) die 45 minuten duren, wordt binnen het gekozen behandeltraject ook indirecte tijd berekend. Hieronder wordt verstaan:
 • Digitale verslaglegging en rapportage aan verwijzer/derden
 • Uitwerken vragenlijsten, diagnostiek en verslaglegging
 • Overleg met collegas, huisarts, psychiater etc.

Niet verzekerde zorg

Niet alle DSM-diagnoses vallen onder de verzekerde basiszorg. Zo worden niet meer vergoed:
Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit uw aanvullend pakket. Kijkt u dit zelf goed na. De kosten voor consulten die buiten de verzekerde basiszorg vallen (OVP) worden aan u zelf gedeclareerd tegen een tarief van € 114,00 per 45 minuten. Voor telefonische consulten of uitgebreidere email-consulten wordt 1/4 consult in rekening gebracht.

Niet alles is verzekerde zorg

Niet alle problemen/stoornissen vallen onder de verzekerde basiszorg. De overheid heeft al eerder besloten om aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en arbeidsgerelateerde problematiek niet meer te vergoeden.

(Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis). U ontvangt voor de niet-verzekerde consulten een declaratie voor een 'onverzekerde prestatie' (OVP) met een tarief van € 114,00 per 45 minuten.

Een uitgebreidere mail- of telefonisch consult wordt als 1/4 consult in rekening gebracht.

Stoppen van de behandeling

Als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, zijn de kosten van het gekozen zorgzwaartepakket voor u als cliënt. Vergelijk het met een cursus die u volgt of een vakantie die u heeft geboekt.

U betaalt voor wat is afgesproken, ook als u besluit om tussentijds te stoppen. Wanneer u na 1 of 2 gesprekken stopt, zal een transitie-prestatie in rekening gebracht worden.

image