Aanmelding

image
Kind en jeugd

Ouders/verzorgers kunnen kinderen/jongeren (tot en met 17 jaar) aanmelden via een verwijzing van huisarts, medisch specialist, jeugdarts of deskundigen die in dienst zijn van de gemeente. De behandelend arts van uw kind kan echter ook rechtstreeks een verwijzing geven voor de Jeugd GGZ.

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Ouders/verzorgers en (jong) volwassenen kunnen zich op eigen initiatief aanmelden voor particuliere zorg. Voor zorg die te declareren valt via de zorgverzekering is een verwijzing van de huisarts nodig.

Voor beide aanmeldingen geldt dat u zich telefonisch kunt aanmelden op 0544-487989.

Als wij niet in staat zijn de telefoon aan te nemen kunt U uw naam en telefoonnummer op de voicemail achterlaten en wordt U zo snel mogelijk teruggebeld.

Ook kunt u zich aanmelden via de mail: info@passpect.nl waarbij we u willen vragen uw telefoonnummer te vermelden. U wordt dan door ons teruggebeld.

In het eerste telefonische contact vindt een korte inventarisatie van het probleem plaats en wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek (intake).

Gegevens van eerder onderzoek en/of hulpverlening worden met toestemming van ouders/verzorgers en/of cliënt opgevraagd.

Zo spoedig mogelijk volgt er dan een uitnodiging voor een intakegesprek dat afhankelijk van de leeftijd ook met het kind/de jongere plaats vindt. Tijdens het intakegesprek worden de klachten, mogelijke oorzaken en vragen geïnventariseerd. Aan het eind van het intakegesprek krijgt u een advies over de mogelijkheden voor verder onderzoek c.q. behandeling waarvoor de afspraken ook direct ingepland kunnen worden.

In overleg wordt uw huisarts en/of verwijzer ingelicht over uw aanmelding en de afspraken die gemaakt zijn (behandelplan). PassPect hecht er waarde aan om regelmatig met u te evalueren over de geleverde zorg (middels korte vragenlijsten). Indien u niet wenst dat uw huisarts of verwijzer op de hoogte wordt gesteld van informatie door PassPect dan vragen we u een privacy verklaring te tekenen.

image