Particulier

image Heeft u zorgen over uw kind en wilt u direct hulp zonder verwijzing/toestemming nodig te hebben van uw huisarts of gemeente, maar ook zonder dat er informatie aan gemeente of zorgverzekeraar over u of uw kind moet worden doorgegeven, dan kunt u ook particulier bij ons terecht

Particulier betekent dat u zich rechtstreeks kunt aanmelden en de verrekening gaat via een nota van ons. Uw persoonlijke gegevens en privacy zijn 100% gewaarborgd.

Kosten

  • Intake gesprek: € 150,-
  • Intelligentie onderzoek: € 1050,00 (hierin valt het eerste gesprek, het onderzoek, de scoring en rapportage en de uitslagbespreking)
  • Persoonlijkheidsonderzoek: € 1200,00 (hierbinnen valt het intakegesprek, 3 gesprekken, het anamnesegesprek, de diagnostiek, de analyse, de rapportagetijd en de terugkoppeling van de uitslag).
  • Uitgebreid diagnostisch onderzoek: € 1680,00 (hierin valt oriŽnterend gesprek, IO onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, uitgebreide rapportage, anamnese gesprek en adviesgesprek).
  • Psychologisch consult : € 150,00. Gesprek van 45 minuten dat gericht is op het verminderen van psychische problemen of klachten van u of uw kind; vaak gaat het om behandeling, psycho educatie/ouderbegeleiding en is het gericht op hoe om te gaan met de gestelde problematiek.
  • EMDR behandeling: € 150,00. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende behandelmethode om nare en ingrijpende ervaringen te verwerken; zie website www.emdr.nl.

Waarom particuliere zorg?

Er zijn veel veranderingen in de zorg , zoals in 2014 de prestaties binnen de zorg, het feit dat niet alle producten worden vergoed en in 2015 de nieuwe Jeugdwet. Al deze veranderingen en alle bepalingen die de Jeugdwet eist en die de zorgverzekeraar eist, leiden tot beperkingen van de mogelijkheden van vergoede zorg. Daarnaast moeten wij privacygevoelige gegevens doorgeven aan de gemeente en zorgverzekeraar.

Wij vermoeden dan ook dat er ouders en volwassenen zijn die graag zorg willen zonder dat er sprake is van inmenging van de gemeente, zorgverzekeraar of huisarts en zonder dat privacygevoelige informatie moet worden doorgegeven.

Daarnaast merken we dat er ook veel vraag is naar niet vergoede zorgproducten zoals bijvoorbeeld de afname van een intelligentie test, relatie therapie of behandeling van kinderen zonder dat er sprake moet zijn van een gestelde kinderpsychiatrische diagnose.

Vandaar dat PassPect ook de mogelijkheid biedt voor particuliere zorg waarbij op basis van uurtarief of op basis van vaste vergoedingen zorg wordt verleend. Aanmelding is direct mogelijk zonder de eisen die de zorgverzekeraar of gemeente stelt, de privacy wordt gewaarborgd en de hulpverlening voldoet aan de wettelijke eisen.


image