PassPect

Een eerstelijns psychologiepraktijk voor ouders met kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen die op één of andere manier hulp
nodig hebben om problemen die ze ondervinden, het hoofd te kunnen bieden.

image PassPect staat voor "Praktijk voor Autisme Spectrum Stoornissen, Psychologie en Contextuele Therapie" en op deze site leest U de informatie over PassPect en waarin PassPect gespecialiseerd is.

Daarnaast heeft PassPect met 16 andere partijen een samenwerkingsverband opgericht onder de naam I-Nova Zorg.
Vanaf 1 juli 2022 is deze co÷peratie een gegunde aanbieder in de Achterhoek voor ambulante spoedhulp, jeugdhulp, WMO en wonen (zie persbericht)

Praktijkadres:
Buitenschans 62, 7141 EL Groenlo
Telefoon: 0544-487989
Mobiel: 06-47149949

Brief inzake het Corona-virus!

Graag willen wij U in deze introductie pagina een korte impressie geven over PassPect.

PassPect is een praktijk die zich richt op veel hulpverleningsgebieden zoals:
 • Opvoedingsproblemen
 • Emotionele problemen
  (b.v. onzekerheid, slaapproblemen, angst, paniek, somberheid, faalangst etc.)
 • Gedragsproblemen
  (zoals boosheid, agressie, impulsiviteit, grensoverschrijdend gedrag etc.)
 • Sociale problemen
  (sociale angst, eenzaamheid, problemen met leeftijdsgenoten, terugtrekgedrag etc.)
 • Trauma's
  (ingrijpende schokkende gebeurtenissen, rouw, echtscheiding etc.)
 • Levensfaseproblemen
 • Lichaamsgebonden klachten
  (onduidelijke lichamelijke problemen, verstoord eetpatroon, gebrek aan eetlust etc.)
 • Werkgerelateerde problemen
  (burn-out, stress etc.)
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Leerproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Relatieproblemen
Daarnaast heeft PassPect zich gespecialiseerd op drie gebieden namelijk:

Autisme Spectrum Stoornissen

Autisme, PDDNOS, ASS, zijn veel gehoorde diagnoses vandaag de dag. Wij denken dat het essentieel is dat hulpverleners proberen om in de huid te kruipen van iemand met een Autisme Spectrum Stoornis. Van daaruit kan men daadwerkelijke hulp verlenen. Pas na begrip kan men uitleggen (psycho-educatie) en naar verandering toewerken.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een andere benaming voor relatie- en gezinstherapie. Bijna niemand leeft alleen. De meest gangbare systemen zijn die als (echt-) paar of gezin. Samenleven betekent elkaar beinvloeden. Afspraken, regels, gezamelijke waarden en normen zijn noodzakelijk om te kunnen samenleven. Gebeurtenissen van buitenaf (bijvoorbeeld werkeloosheid) of levensfasen (bijvoorbeeld puberteit) kunnen een verstoring in het evenwicht van het samenleven (het systeem) veroorzaken. Wij geloven dat het zichtbaar maken van patronen zoals die zijn ontstaan binnen een systeem kunnen helpen bij het vinden van een nieuw en beter evenwicht.

Contextuele Therapie/Systeemtherapie

Ivan Boszormenyi-Nagy was 1 van de grondleggers van de systeemtherapie. Hij ontwikkelde in zijn leven een eigen visie waarin hij begrippen als bijvoorbeeld "vertrouwen" en "loyaliteit" plaatste in gezins- en familiecontexten. Met hem delen wij dat daadwerkelijke verandering alleen kan plaatsvinden in het zichtbaar maken van onzichtbare fenomenen (loyaliteit) binnen familiebanden.

U kunt dus bij ons terecht voor psychologische hulp, waarbij u kunt denken aan hulp op het gebied van diagnostiek, individuele begeleiding, ouderbegeleiding, begeleiding van broers en/of zussen, sociale vaardigheidstraining, voorlichting, supervisie, consultatie, deskundigheidsbevordering, EMDR-behandeling, mindfulness en psycho-educatie. Daarnaast kunt U bij ons terecht voor gezinsbehandeling/begeleiding, gezinsdiagnostiek en relatietherapie.

Praktijktoets informatiebeveiligng Mocht U naar aanleiding van de informatie op deze website nog vragen hebben of heeft U opmerkingen over de website, neemt U dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Willie Brijan en Marianne Brijan-Douw

image