Wachttijden

image Sinds 1 april 2016 verplicht de Nza aanbieders in de GBGGZ hun wachttijden te vermelden. U vindt deze hieronder:

  • Wachttijden: (peildatum 04 juni 2024)
  • Aanmeldingswachttijd (dit is de tijd tussen het moment van aanmelden en het eerste gesprek): ongeveer 40 weken.
  • Behandelingswachttijd (dit is de tijd tussen het eerste gesprek en het daadwerkelijke begin van de behandeling): 8 weken.

Voor de lengte van de wachttijd maakt het niet uit waar u verzekerd bent (aangezien wij contractvrij werken) of in welke gemeente u woont. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

image