Vervolgtraject - behandeling

image Na het intakegesprek en/of de onderzoeksfase kan het vervolgtraject bestaan uit behandeling. Afhankelijk van de klachten kunt u denken aan:

Daarnaast is consultatie en voorlichting aan scholen of andere instellingen zoals de werkplek ook mogelijk. Supervisie en coaching wordt eveneens door PassPect geboden.

Er bestaat bij PassPect geen mogelijkheid tot crisisinterventie. Indien u verwacht dat intensieve hulp noodzakelijk is, kunt u zich beter aanmelden bij een GGZ instelling met een 24 uurs aanbod (zoals GGNet).

Mocht er tijdens het hulpverleningstraject van PassPect een crisis buiten openingstijden voordoen dan kunt u altijd een beroep doen op de huisartsenpost. Daar kan men een inschatting maken van de problematiek en zo nodig de crisisdienst inschakelen.

Daarnaast is het van belang dat u weet dat PassPect zich houdt aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

image