Doorverwijzing

image Mocht na hulpverlening bij PassPect intensievere of andere hulpverlening noodzakelijk zijn die wij niet bieden, dan wordt in overleg met u gezocht naar een deskundige op uw specifieke probleemgebied en/of hulpvraag en verwijzen we u door. Indien u akkoord bent wordt uw verwijzer van het verloop van de behandeling, behaalde resultaten en advies van doorverwijzing, schriftelijk op de hoogte gebracht.

Ook als tijdens de intake blijkt dat uw hulpvraag niet op ons terrein ligt, wordt eveneens in overleg met u gezocht naar een deskundige op uw probleemgebied en verwijzen we door naar een geschiktere vorm van hulpverlening. Hiervan wordt de verwijzer eveneens op de hoogte gebracht, indien u hiermee instemt.

image