Vervolgtraject - onderzoek

image Na het intakegesprek kan het vervolgtraject bestaan uit onderzoek. Hierbij kunt u denken aan:

De gegevens uit het onderzoek worden weergegeven in een verslag. Dit wordt met de ouders/verzorgers of de volwassene zelf besproken. Afhankelijk van de leeftijd is de jongere hier ook bij aanwezig. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek wordt een behandeling/begeleiding bij PassPect voorgesteld of vindt er in overleg een verwijzing plaats naar een andere deskundige of instelling.

image